Selecteer een pagina

PSA-test met online gezondheidstrainingen

PSA is een steeds belangrijker arbeidsrisico aan het worden. Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim is gerelateerd aan PSA. Werkgebonden psychische aandoeningen vormen bovendien de meest voorkomende beroepsziekte.

PSA is als arbeidsrisico opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. De werkgever is daarom primair verantwoordelijk voor de aanpak hiervan in het bedrijf. Het gaat hierbij om arbeidsrisico’s die werkstress kunnen veroorzaken, zoals werkdruk, agressie/geweld/intimidatie, pesten,discriminatie en seksuele intimidatie.
Andereoorzaken die bijdragen aan PSA zijn bijvoorbeeld een verstoorde balans tussen werk en privé (bijvoorbeeld door mantelzorg of rouwverwerking).

RI&E

De werkgever is verplicht preventief beschermende maatregelen te treffen (Art 2.15 lid 2 Arbobesluit), een beleid op te stellen en medewerkers voor te lichten over de risico’s van PSA waaraan ze worden blootgesteld (Art. 3.2 Arbowet). Om hier invulling aan te gevenis een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) noodzakelijk (Art. 2.15 lid 1 Arbobesluit).

In de risico-inventarisatie worden, naast alle andere arbeidsrisico’s die voorkomen in de organisatie, ook alle thema’s PSA geïnventariseerd en de mate van risico vastgesteld. Voor het uitvoeren van deze inventarisatie zijn verschillende methoden beschikbaar. De risico-inventarisatie kan onderdeel uitmaken van een algemene RI&E,tevredenheidonderzoek of periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek. Aan de hand van de resultaten kan besloten worden om een diepgaand onderzoek uit te voeren. Aan de hand van de geïnventariseerde risico’s worden oplossingen gekozen. Geschikte oplossingen zijn te vinden in deze handreiking.

In het plan van aanpak bij de RI&E wordt aangegeven welke oplossingen en wanneer de oplossingen ingevoerd worden. Gebruik de oplossingen vanuit deze website voor hetopstellen van uw plan van aanpak.

Kijk op www.rie.nl of er voor uw branche een erkende branche RI&E beschikbaar is en gebruik bij voorkeur deze methode.

PMO-Online heeft een PSA test. Deze is gebaseerd op (C) TNO en verbeterd door Stichting Gezondheid Nederland.

Iedereen die de test doet krijgt na de test een e-mail met daarin de resultaten en een aantal (gratis) trainingen die passen bij deze testresultaten.

Afhankelijk van wat er ingevuld wordt krijgt men kosteloos  toegang tot:

 • Time Management
 • Assertiviteit
 • Mindfullness
 • Meditatie
 • Hoe krijg ik innerlijke rust?
 • Train je hersenen
 • Leer in het moment te leven
 • Stop met piekeren
 • Hoe je met dankbaarheid een veel mooier leven krijgt
 • Krijg alles voor elkaar
 • Hoe motiveer ik anderen?
 • Communicatievaardigheden leidinggevende
 • Hoe om te gaan met je collega’s?”
 • Hoe ga ik meer georganiseerd denken?
 • Hoe krijg ik meer discipline?
 • Hoe krijg ik de macht over mijn eigen leven
 • Stop pesten op het werk
 • Stress voorkomen
 • Werk – Prive balans
 • Hoe krijg ik een weerbare geest